แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพิธีราชาภิเษก

มีการสำรวจแหล่งน้ำมากกว่า 100 แห่งใน 76 จังหวัดสำหรับกระบวนการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อกำหนดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพิธีราชาภิเษก“ ราชาภิเศก” ที่ประณีตสำหรับพระมหาวชิราลงวันที่ 4-6 พฤษภาคม พล. อ. อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเขาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดสำรวจแหล่งน้ำ 107 แห่งเพื่อเลือกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

และทำการจัดภูมิทัศน์สำหรับพิธีกรรม “ Abhisek” น้ำศักดิ์สิทธิ์จะถูกรวบรวมจากแหล่งที่เลือกไว้ตามประเพณีโบราณเขากล่าว ในพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับรัชกาลที่ 1 ถึงพระราม 4 น้ำที่ใช้ในอ่างชำระล้างของพระราชาในตอนเช้าของวันฉัตรมงคลถูกรวบรวมจากหกแหล่งหลักตามประเพณีของอาณาจักรอยุธยา น้ำจากบ่อน้ำโบราณทั้งสี่แห่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่รู้จักกันในชื่อ Sra Ket, Sra Kaew, Sra Ganga และ Sra Yamuna นั้นนับรวมเป็นแหล่งเดียวกับที่มาจากแม่น้ำ Benjasuthiganga แม่น้ำห้าสายหลักในราชอาณาจักร

Close Menu